Miloslav Holý: Souborná výstava obrazů a kreseb

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1948   Miloslav Holý: Souborná výstava obrazů a kreseb
Subordinate Document
published, title (subtitle)
1948   Obrazy a kresby Miloslava Holého
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1948   Miloslav Holý: Souborná výstava