Narušitelé hranic / Crossing Frontiers

date of exhibition: 2009/10/02 - 2010/01/10
institution: Městská knihovna Praha
type of exhibition: kolektivní

notes:
-
Výstavní projekt Narušitelé hranic tematizuje problém (umělecké) identity. Pádem železné opony, který se udál současně s globalizační explozí, se umělcům v části na východ od bývalé politické i vojenské hranice otevřela „cesta do světa“. Rychle objevují stále se měnící pluralitní identitu globalizované reality. Stávají se tak mnohonásobnými„narušiteli hranic“, a tím i typickými reprezentanty naší současnosti. Výstava prezentuje díla umělců a umělkyň ze zemí bývalého „východního bloku“, která nabízejí zajímavé, a někdy až provokativní, pohledy na otázku identity a její proměnlivosti.
Výstava proběhla roku 2006 v Kunstforum Ostdeutsche Galerie (Regensburg, DE), roku 2007 v Ludwig Museum (Budapešť, Maďarsko).