Miloslav Pecháček: Obrazy, kresby

institution, city, address
Okresní kulturní středisko Bedřicha Václavka (Osvětový dům Bedřicha Václavka), Třebíč (Třebíč), Karlovo (Gottwaldovo) nám. 46
Sdružený klub pracujících, Třebíč (Třebíč),