Jana Kasalová, Jan Šerých

date of exhibition: 2011/02/17 - 2011/03/26
institution: Galleria Nicoletta Rusconi
type of exhibition: kolektivní