Michal Rydval: "Vím, že jsem blbá. Ale je to jediný způsob, jak lidem něco ukázat."

date of exhibition: 2005/08/29 - 2005/10/15
institution: Galerie Artwall / Galerie Na zdi
type of exhibition: autorská

notes:
Projekt českého umělce Michala Rydvala, k jehož názvu použil autor citát z prohlášení nejstarší české graffiti Jaroslavy Hrabálkové.

Na místo obrazových informací, které se objevovaly v kamenných rámech zdi od letošního jara (Vítězky Lenky Klodové, Mr. Blue Davida Wallikera a Tváře Mirelly Bentivoglio), umístil zde Michal Rydval, absolvent Vysoké školy uměleckoprůmyslové, obor grafický design a vizuální komunikace (prof. Zdeněk Ziegler), informace textové.

I v tomto případě, třebaže se nejedná o obrazy, je třeba chápat projekt jako umělecké dílo. To znamená, že uveřejněná informace, na rozdíl od reklam, politických billboardů a všech ostatních textů, které na nás ve veřejném prostoru města i krajiny útočí, nemá vystavený text žádný praktický a konkrétně definovatelný účel nebo cíl. Není ničím jiným, než zrcadlem, které odráží to, co běžně zpracováváme a ihned zapomínáme. (V tomto případě to, co lidé publikovali v médiích.) Autor projektu Michal Rydal vybral vzorek rozmanitých, v nedávné době veřejně publikovaných textů a bez jakýchkoli úprav obsahu, je znovu postavil před zraky veřejnosti.

Nemožnost nalézt nějaký konkrétní účel, který by zdůvodnil proč jsou tyto texty umístěny ve veřejném prostoru, obrací divákovu pozornost zpět k situaci samé a k široké škále jejích kontextů. Jako v každém jiném uměleckém díle, odpovědi na otázky, které neobvykle publikované texty probouzejí, nejsou uloženy v díle samém, ale každý divák je nalézá u sebe. Vnímání uměleckého díla je aktivní vnímání na rozdíl od pasivního způsobu obvyklého v oblasti reklam, politické agitace a většiny informací zprostředkovaných médii.