Jaroslav Čermák a jeho doba

institution, city, address
Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody Východočeského kraje, Pardubice (Pardubice),
Městský národní výbor, Litomyšl (Svitavy), _
Národní galerie v Praze, Praha, _