České malířství, sochařství a architektonická dokumentace ze sbírek Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně

date of exhibition: 2003/12/09 - 2004/04/24
institution: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.
type of exhibition: kolektivní

notes:
Dům umění a zlínský zámek