Jaroslav Kříž: Obrazy

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1994   Jaroslav Kříž: Obrazy