Na hranici znaku / At the Edge of the Sign

date of exhibition: 1995/08/03 - 1995/09/07
institution: Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory
type of exhibition: kolektivní