Antonín Pelc: Výbor z díla

date of exhibition: 1962
institution: Mánes
type of exhibition: autorská