Z nesbírky Marcely Pánkové

date of exhibition: 1997
institution: Galerie U Kamene
type of exhibition: kolektivní