Barbara Jagadics: Vady jsou věčné - Muzeum vad skla

person, born
Kopecký Vladimír, 26. 11. 1931