Miloslav Troup: Dílo

date of exhibition: 2011/08/27 - 2011/12/31
institution: Alšova jihočeská galerie, zámecká jízdárna
type of exhibition: autorská

notes:
Hlavní sál AJG v Hluboké nad Vltavou

Doposud největší souborná přehlídka díla tohoto umělce, který je pro českou veřejnost poněkud opomenutý. Významem svého díla však překračuje hranice českého výtvarného umění, zanechává stopu na poli mezinárodním.

Jak uvádí Mgr. Šárka Belšíková ve scénáři výstavy: ,,Reprezentativní soubor děl různých výtvarných odvětí společně s barevně i obsahově pestrou publikací přispějí k záchraně umělcova odkazu, zacelí bílé místo v dějinách české výtvarné kultury a ukáží, že i v době totalitního komunistického režimu vznikala v Československu nezávislá, osobitá a kvalitní výtvarná díla."

Výstava je členěna do volných tematických cyklů. Malířské a kresebné dílo Miloslava Troupa bude prezentovat umělcovy počátky, v rozsáhlém konvolutu se představí jeho tvorba vznikající za jeho pobytu ve Francii. Dalším okruhem budou díla inspirována jeho četnými pobyty a vztahem k jihočeskému prostředí.