Vladimír Sychra: Ilustrace k Maupassantovi a obrazy z let 1956 - 1957

date of exhibition: 1957/05/03 - 1957/05/27
institution: Galerie Českého fondu výtvarných umění
type of exhibition: autorská