V. A. Šrůtek

type: autorská
place of exhibition: Lidový dům
date of exhibition: 1981/02

V. A. Šrůtek

person born
Šrůtek Václav 17. 11. 1912

V. A. Šrůtek

institution, city, address
Lidový dům, Praha, Freyova 291/8
Obvodní národní výbor Praha 9, Praha, _
Obvodní výbor komunistické strany Československa v Praze 9, Praha, _
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice), Michalská 29/7

V. A. Šrůtek

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1981   V. A. Šrůtek (Lidový dům Praha - Vysočany)