Karel Láznička: Gobelíny

Subordinate Document
published, title (subtitle)
2005   Tkaná vyznání krajině (K výstavě gobelínů Karla Lázničky - červen 2003)
List of Exhibitions/Events
published, title (subtitle)
2017   Jan Dočekal - úvodní slovo k výstavě (1975-2017)