Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989

date of exhibition: 1998/04/23 - 1998/06/07
institution: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
type of exhibition: kolektivní

notes:
pracovně připojena jenom Ludmila Padrtová z autorskéo hesla (74975)