Umění je abstrakce. Česká vizuální kultura 60. let

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2003   Umění je abstrakce (Česká vizuální kultura 60. let)
2003   Art is Abstraction (Czech Visual Culture of the Sixties)
Authors Entry
published, title (subtitle)
2011/08   Ludmila Padrtová