Vlasta Vostřebalová - Fischerová: Výběr z tvorby

date of exhibition: 1986/04/29 - 1986/06/29
institution: Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech
type of exhibition: autorská