Tichá rezistence

date of exhibition: 2011/10/12 - 2011/10/30
institution: Galerie NoD
type of exhibition: kolektivní

notes:
Projekt představí v rámci zastřešujícího festivalu Fotografie 80. let tři výrazné autory této dekády – Iren Stehli (1953), Jaroslava Beneše (1946) a Jiřího Poláčka (1946). Koncepce výstavy se výběrem děl i volbou autorů zaměřuje na reflexi reálií pozdního československého socialismu. Všímá si protikladu dobové politické propagandy (plakáty, hesla) zachovávající si svůj vyprázdněný, křečovitý optimismus a skutečné podoby lidské existence, často nuzné a skeptické. Fotografie přibližují podobu městských exteriérů – starou i novou zástavbu, civilní i industriální (Poláček, Beneš). Nahlížejí do interiérů, kde probíhal soukromý život i rituály doby (Stehli). Výstava je připomenutím období, kdy únava z rozkládajícího se politického systému ovlivňovala výrazně především vnímání času. Život se tehdy takřka zastavil a přeci, jakoby skrytě, probíhal dál. Mechanicky, odcizeně. Byl to „čas tiché rezistence“, přežívání, vegetace, s tajným doufáním a očekáváním zásadních změn, jejichž rysy však byly spíše nejasné a rozostřené.

Kurátor: Petr Vaňous

Výstava je součástí FOTOGRAF festivalu, který v měsíci říjnu probíhá v devíti pražských galeriích.
Festival organizuje platforma FOTOGRAF v rámci partnerství s Magistrátem hlavního města Prahy.