Daniel Reynek: Fotografie

date of exhibition: 2011/03/04 - 2011/05/01
institution: Galerie výtvarného umění v Náchodě
type of exhibition: autorská

notes:
zámecká jízdárna