Banícka a ľudová plastika v diele Alexandra Ladzianskeho

person, born
Ladziansky Alexxander, 12. 10. 1953