Česká fotografie 90. let / Czech Photography of the 1990s

date of exhibition: 1993/08/20 - 1993/09/30
institution: Czech Centre London (České centrum Londýn)
type of exhibition: kolektivní