Jana Pivovarníková: Obrazy

person, born
Pivovarníková Jana, 3. 3. 1949