Jan Doleček: Krajina

date of exhibition: 1981/09/03 - 1981/10/31
institution: Vlastivědné muzeum ve Slaném
type of exhibition: autorská