Boje a zápasy: České umění v boji proti fašismu a válce 1930–1945

institution, city, address
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice), zámek, P.O.BOX 80