Jaroslav Fiedler: Osamělý ostrov a jiné krajiny

date of exhibition: 1967/08/27 - 1967/09/19
institution: Prácheňské muzeum
type of exhibition: autorská