Současný český linoryt

date of exhibition: 2012/02/15 - 2012/04/15
institution: Dům U Jonáše
type of exhibition: kolektivní

notes:
V posledních desetiletích 20. století se několik umělců zabývalo technikou linorytu způsobem, který radikálně proměnil nejen tuto „banální“ techniku, ale i celý tradiční obor umělecké grafiky. Realistická východiska jsou charakteristická pro tvorbu Michala Cihláře, Pavla Piekara, Ivo Křena, Vojtěcha Kováříka a Jana Vičara. Zároveň je propojuje médium, jímž se téměř výlučně vyjadřují. Do určité míry také všichni oponují názoru, že je volná grafika reprodukční technikou. Po váchalovsku omezují počet tisků pouze na několik listů, nebo dokonce na jeden originál, často ručně kolorovaný (M. Cihlář). Mnohdy se stávají podstatnou součástí díla složité barevné soutisky z několika až z mnoha matric (P. Piekar, M. Cihlář), nebo z jedné postupně odrývané matrice, či doplňováním tisku monotypem (I. Křen). Vazba grafiky na kulturu knihy a tradice odvozované od klasické techniky dřevorytu a xylografie je překračována také rozměrnými až několika metrovými formáty tisků, u nichž je již omezena nebo přímo vyloučena možnost použití tiskařského lisu. Ruční tisk, práce s různě používanými rastry, body, křížením čar a složitými barevnými soutisky, vizualita pop-artu a op-artu, využívání fotografických předloh a jejich počítačová manipulace apod., jsou pro současný linoryt typické.

Autor výstavy: Mgr. Vít Bouček