Vkročení do prostoru / Venturing into the Third Dimension

date of exhibition: 2009/12/17 - 2010/02/28
institution: Galerie výtvarného umění
type of exhibition: kolektivní