Július Flaché 1892/1992

date of exhibition: 1992/08/20 - 1992/09/27
institution: Štátna galéria v Banskej Bystrici
type of exhibition: autorská