Petr Flynt: Fotografie ze souboru Oblak nevědění

date of exhibition: 2005/09/23 - 2005/11/18
institution: Galerie GM
type of exhibition: autorská