Josef Gočár / Otakar Novotný

date of exhibition: 2010/12/01 - 2010/12/30
institution: Galerie Diamant
type of exhibition: kolektivní

notes:
Výstava ke 130. výročí narození dvou architektů – předsedů S.V.U. Mánes,
uspořádaná k 20. výročí obnovené veřejné činnosti spolku.
Výstavou má být připomenut jak zakladatelský význam jejich architektonického a urbanistického díla pro čsl. architekturu 20.století, tak jejich činnost veřejná, pedagogícká a organizační. Dodnes je jejich dílo a ozvuk pedagogického působení živým a stále působícím odkazem, výkon v čelných funkcích ve Svazu čsl. díla a zvláště pak v S.V.U. Mánes je nadále považován za vzorný a pro současné generace zavazující. (Výstava představí exponáty z fondů Uměleckoprůmyslového musea, Archivu architektury a ze soukromých sbírek).