Česká výtvarná moderna (ze sbírky Kooperativy, a.s.)

Collective Invitation
published, title (subtitle)
2012   Josef Gočár / Otakar Novotný