Česká výtvarná moderna (ze sbírky Kooperativy, a.s.)

institution, city, address
Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha, _