Život presidenta Osvoboditele ve fotografii

date of exhibition: 1937/11
institution: Topičův salon (1937-1949)
type of exhibition: kolektivní

notes:
1. výstava