Ochranná značka - užitá a propagační grafika SSSR

date of exhibition: 1988/05/12 - 1988/06/19
institution: Galerie Vincence Kramáře
type of exhibition: kolektivní