Pavel Besta, Arnošt Chabera, Petr Kadlec, Zdenka Reinerová, Martin Zet

institution, city, address
Svaz českých výtvarných umělců, Praha, Gottwaldovo nábřeží 250