6. bienále užité grafiky Brno 1974

date of exhibition: 1974
institution: Moravská galerie v Brně
type of exhibition: kolektivní