Nový (z)boží / New G(o)ods: Národní cena za studentský design 2008 / Czech National Award for Student Design 2008

date of exhibition: 2008/07/29 - 2008/09/03
institution: České centrum Praha
type of exhibition: kolektivní