Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986, 4. část

institution, city, address
Národní galerie v Praze, Praha, _