Hedendaagse tsjecho-slovaakse kunst

Picture
published, title (subtitle)
1964   Smrtka pro 21 870 křehkých modrých cm²
1965   V lednu zblednu I
1965   Dva inkvizitoři
1966   Zobrazení pohledu na hladového svatého I