Václav Malina: Krajinou (barva, světlo, řád)

date of exhibition: 2012/04/25 - 2012/06/15
institution: Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál
type of exhibition: autorská

notes:
hudba - Olga Šroubková