Mail-art (Anna Kocourková, Karel Kocourek, Richard Wall)

date of exhibition: 2002/08/15 - 2002/09/15
institution: Galerie města Plzně
type of exhibition: kolektivní