Ústav umění a designu Západočeské univerzity v Plzni

date of exhibition: 2012/05/01 - 2012/09/30
institution: Mezinárodní muzeum keramiky AJG
type of exhibition: kolektivní