Umělecké sklo 1977. Oborová přehlídka současné sklářské tvorby na počest 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce

date of exhibition: 1977/07/07 - 1977/08/14
institution: Galerie Platýz
type of exhibition: kolektivní