Dílo malíře Otakara Lebedy

date of exhibition: 1928/02/08 - 1928/03/04
institution: Mánes
type of exhibition: autorská