Alois Wachsman

date of exhibition: 1947/03
institution: Mánes
type of exhibition: autorská

notes:
akvarely, kresby, ilustrace, grafiky, architektonické inscenační návrhy