Peter Lehocký: Z designu a voľnej tvorby

date of exhibition: 1980/01 - 1980/02
institution: Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001)
type of exhibition: autorská