104. večerná aukcia – Mednyánszky zo zbierky Dr. Lea Ringwalda

type: dražba/aukce/bazar
place of exhibition: SOGA, aukčná sieň
date of exhibition: 2012/05/29

104. večerná aukcia – Mednyánszky zo zbierky Dr. Lea Ringwalda

person   born
Medňanský (Mednyánszky) Ladislav   30. 4. 1852    

104. večerná aukcia – Mednyánszky zo zbierky Dr. Lea Ringwalda

institution, city, address
Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava), Rybárska brána 2

104. večerná aukcia – Mednyánszky zo zbierky Dr. Lea Ringwalda

podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  2012   Ringwaldova sbírka