Bohunka Waageová: Cesta světla a barvy

Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2005   Bohunka Waageová: Cesta světla a barvy